BLUE SEA SHOP 

🏠 Địa chỉ hóa đơn: 20/34 đường số 5, P Bình Hưng Hoà, Bình Tân

☎️ Số điện thoại: 0938310883

🌍 Website : https://khoruoungoainhap.com/

 ✔️ Số Tài Khoản: 797931081983 (VND)

✔️ Ngân Hàng: Ngân Hàng MB

Liên Hệ